top of page

PRZYRODA 4

Odnajdziesz tu materiały przydatne do odkrywania tajemnic przyrody.

Zapraszam uczniów klas czwartych.

blue Fish

LEKCJE

Kompas skierowany na północ
POZNAJEMY WARSZTAT PRZYRODNIKA

Przyroda i jej składniki.

Jak poznawać przyrodę?

Nauka stacjonarna - materiały w trakcie przygotowania.
 

motyl
POZNAJEMY ŚWIAT ORGANIZMÓW

Organizmy mają wspólne cechy.

Organizmy różnią się sposobem odżywiania.

Zaplątani w sieć - o zależnościach pokarmowych.

Rośliny i zwierzęta wokół nas.

Młode dziewczyny biegają
ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA

Zdrowy styl życia.

Choroby zakaźne i pasożytnicze.

Jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach?

Czym jest uzależnienie?

Asertywność to sztuka odmawiania.

Skoki gimnastyk
ODKRYWAMY TAJEMNICE CIAŁA CZŁOWIEKA

Trawienie i wchłanianie pokarmu.

Składniki pokarmowe na opakowaniach produktów spożywczych.

Układ krwionośny transportuje krew.

Układ oddechowy zapewnia wymianę gazową.

Szkielet i mięśnie umożliwiają ruch.

Układ nerwowy kontroluje pracę organizmu.

Jak organizm odbiera bodźce z otoczenia?

Badamy nasze zmysły.

Układ rozrodczy umożliwia wydawanie na świat potomstwa.

Dojrzewanie to czas wielkich zmian.

ryby Basen
ODKRYWAMY TAJEMNICE ŻYCIA W WODZIE I NA LĄDZIE cz. 1.

Badamy właściwości wody.

Warunki życia w wodzie.

Z biegiem rzeki.

Życie w jeziorze.

Las ma budowę warstwową.

Powtórzenie wiadomości

Las
ODKRYWAMY TAJEMNICE ŻYCIA W WODZIE I NA LĄDZIE cz. 2.

Warunki życia na lądzie.

Jakie drzewa rosną w lesie?

Na łące

Na polu uprawnym

Powtórzenie wiadomości

Kompas i mapa
ORIENTUJEMY SIĘ W TERENIE

Co pokazujemy na planach?

Jak czytamy plany i mapy?

Jak orientować się w terenie?

bottom of page