top of page

GEOGRAFIA 7

Odnajdziesz tu materiały przydatne do nauki geografii.

Zapraszam uczniów klas siódmych.

LEKCJE
Cechy klimatu Polski
Wody powierzchniowe
Burzowa pogoda
rzeka
Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.
powódz_new-orleans.jpg
Morze Bałtyckie
Żeglujący na desce wodnej
Czarnoziem
spokojne Las
motyl
Gleby w Polsce
Lasy w Polsce
Ochrona środowiska przyrodniczego
Środowisko przyrodnicze Polski część 2 - powtórzenie
Zmiany liczby ludności Polski i Europy
Mapa polityczna Europy i podział administracyjny Polski
ludzie.jpg
Struktura płci i wieku
Rozmieszczenie ludności
Migracje
Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich.
Ludzie w kościele
Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa
Struktura zatrudnienia i bezrobocie.
Mechanika w pracy
Warszawa
Miasta
Urbanizacja
Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich
Czerwony Ciągnik w polu
Warunki rozwoju rolnictwa.
Produkcja roślinna.
Produkcja zwierzęca.
Części do pralek
Zmiany w polskim przemyśle
Wpływ zmian w przemyśle na strukturę zatrudnienia po 1989 roku.
Elektrownia
Energetyka.
Warunki produkcji energii z różnych źródeł.
Jacht
Gospodarka morska
Zanieczyszczenie środowiska
Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego
Powtórzenie wiadomości
Lekarz na komputerze
Rodzaje usług
ciężarówka olej
Transport i łączność.
Ciężarówka i magazynowe
Wpływ transportu na rozwój innych usług i przemysłu.
Sklep ze słodyczami
Handel
Dziewczyna turystyka w górach
krakow.jpg
Turystyka
Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.
Powtórzenie wiadomości.
Poznaję region, w którym mieszkam
Moja mała ojczyzna
Skały i surowce mineralne Polski.
Ładowarka
Ukształtowanie powierzchni.
Zlodowacenia na obszarze Polski.
Góry w Europie i w Polsce.
Przeszłość geologiczna.
Położenie i granice.
Górska przyroda
Icefield
Drewniana Hata
Rock Rubble
pasy rzezby.png
plastikowe butelki
Samochód w dym
bottom of page